UncategorizedBrak komentarzy

default thumbnail

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – wed?ug raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy prawdopodobnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.specjalny bonus betsafe Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wysoko plasuje si? w sieciowych rankingach.

W Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – natomiast w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y po ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – czy to z reklam dzi?ki koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re odnajdziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych serwisach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe post?powanie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe bez w?tpienia stara si? o zatrzymanie naszych graczy na swojej systemie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy z kolei wini?, bowiem wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Na dodatek strona Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na grono smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, co z poziomu naszych ustrojstw stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Do?? ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. przy co tutaj w rzeczywisto?ci mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania i tym samym nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i istniej? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym g??wnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie wskazane jest jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, natomiast nawet Pesapallo (kompletnie now? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas zapisywania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto wskazane jest tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i sprawnie, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? jest naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest naprawd? dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji wydaje si? by? to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie chocia?by 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier w kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, warto jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? na platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz odno?nik zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g spo?r?d banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszystkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / 1 adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie mo?emy pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w stanie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec warto tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie po godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?eli jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e niezale?nie od tego ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu musimy ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak suma razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych elementach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, a a? z trzech r??norodnych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to 1-a z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, poniewa? to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna spo?r?d lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? spotyka? na rynku.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni po rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby korzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na wykonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? a? do obrotu identycznie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? przy zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Co czyli, ?e dana rozrywka liczy si? do wymaga? ruchu tylko w 20% b?d? 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem spo?r?d kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z ofert i w jakim zakresie.

Napisz komentarz jako pierwszy.

Dodaj komentarz